PEYGAMBER EFENDİMİZ KURBAN KESMİŞ MİDİR?

Kurban ibadeti hicrî ikinci yılda meşru kılınmıştır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) de bu yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 3).
Hz. Peygamber (s.a.s.), Veda Haccı’nda yüz deve kurban etmiştir. Hz. Ali, “Peygamber (s.a.s.) yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım.” (Buhârî, Hac, 122) demiştir. Hz. Enes’ten (r.a.) Hz. Peygamberin (s.a.s.) siyah-beyaz benekli iki koçu besmele ve tekbir ile bizzat kestiği rivayet edilmektedir (Buhârî, Edâhî, 9).

Ebu Hureyre (r.a) ise gördüğü bir kurban uygulamasını şöyle bildiriyor: “Rasulullah (s.a.v) iki koçtan birini ümmeti niyetine, diğerini de Muhammed ve Ailesi niyetine kurban etti.”

Hz. Ali efendimiz de, Peygamber Efendimi (s.a.v)’in, Veda Haccı’nda yüz deve kurban ettiğini bizzat şöyle anlatır: “Peygamber Efendimiz (s.a.v) yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım.”

Kurban Bayramında belirli saatlerde, kendisinde nisap şartları bulunan kimselerin kesecek olduğu vacip kurban dışında da kurban çeşitleri vardır:

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir