ONLINE ÖDEME, ONLINE KURBAN BAĞIŞI

Kurbanı kendiniz kesmeniz gerekmez. Etrafınızda veya başka şehir ve devletlerde bulunan kimselere parasını verip onları vekil yaparak da kestirebilirsiniz. Ancak burada önemli nokta şudur ki; kurban sahibi vekaletini, kurbanı bağışladığı kimselere ya da kurumlara vermelidir ve kurban sahibi kim ise onun adına kurban günlerinde o kurbanın vekaletiyle ehil ellerle kesilmesi şarttır.

Uzakta kestirecekse parayı havale ile gönderebilir. Kurbanı görmesine gerek yoktur. Vekaletini ehil kişilere vererek kurban kestirebilir.

İnsanın yaptığı bütün ibâdetler gibi kurban kesmesine de Allah’ın ihtiyacı yoktur. Ancak Allah, kurban kesme emriyle kullarını imtihan etmekte, onların takvâlarını, ilâhî emre itâattaki titizliklerini, Allah’a yakınlık derecelerini ölçmektedir. Hac sûresi, 37. âyette bu husus şöyle belirtilir:

“Onların ne (sadaka edilen) etleri, ne de kanları hiçbir zaman Allah’a (yükselip) erişmez. Fakat sizden O’na (yalnız) takvâ (Allah’ın emirlerine itâat ve yasaklarından ictinab titizliği) ulaşır…”

Bu âyette de görülüyor ki, kesilen kurbanlarda gaye; ihlas, takvâ ve Allah’a yaklaşmadır. Maksad, Allah’ı verdiği nimetleriyle hatırlama ve O’nun rızâsını kazanmaktır. Bu maksad ve gaye olmadıktan sonra kesilip dağıtılan etlerin, akıtılan kanların, ne kadar çok olursa olsun, Allah katında hiçbir değer ve kıymeti yoktur.

Kurban etinin üçe taksimi müstehaptır.

  1. Üçte biri sadaka olarak verilir.
  2. Üçte biriyle akraba ve dostlarına hediye veya ziyâfet verilir.
  3. Üçte birini de -nafakaları üzerine olan- ailesine ve evlâdına yedirir. (Bedâyi)

Kurbanın etinin zenginlere, fakirlere, Müslü­man veya gayr-i müslimlere hediye et­mek câizdir. (Gıyâsiyye)

Tamamını bağışlamak da câizdir.

Kurbanın, kurban günlerinde kurban niyetiyle ve kurban sahibinin vekaletiyle kesilmesi şartıyla kurbanın bağışlanması ile ( şartlar yerine gelmişse online bağış) kurban ibadeti yerine gelmiş olur.

Kurban kesen kimse ihtiyaç sahibi ise, kur­banını ev halkına yedirmesi efdal ve müste­haptır. (Hindiyye, Bedâyi, Tahtâvî)

Kurban ortaklarından biri kurban kesil­meden ölse, vârislerinden büyüğünün izniyle kesildiğinde kurban vazifesi yerine getirilmiş olur. (Hindiyye)

Bir kimse aldığı kurbanı kesemeden ölse kurban miras malı olup vârislere intikal eder. Vâ­risler kendileri için kesseler câiz olur. (Nazm-ı Zendûsî)


Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir