KURBANIN VÂCİP OLMASININ ŞARTI

Kendisine fitre vâcib olacak derecede zen­gin olan hür ve mukim (yolcu olmayan) erkek ve kadın Müslümana kurban kesmek vâcibtir.

KURBAN NİSABI

Kurban nisâbı (yani, kurbanın vâcib olma­sı için bulunması icap eden malın miktarı): Fıtır sadakası (fitre) vâcib olacak kadar malı bulunmaktır.

Bu malın -zekât nisâbında olduğu gibi- alış veriş ile artabilecek mal olması ve üzerinden bir sene geçmesi lazım değildir.

Bir kimse Kurban kesmeye mahsus olan günlerin sonunda zengin olsa, derhal kurban kesmek vâcib olur. (Kâzîhân)

Aslî ve zarûrî ihtiyaçlar:

Evi, evinin kâfi miktarda eşyası, bineceği arabası, üç türlü giyeceği -yani iş elbisesi, âde­ten giydiği elbise, bayram ve benzeri günlere mahsus elbisesi-, kendinin ve nafakası kendi üzerine vâcib olanların (2) bir senelik nafakaları (3) bunlardan fazla olarak 80,14 gr. altın veya aynı kıymette başka bir şeye sahip olan kimselere se­nede bir kere kurban kesmek vâcib olur.

(1) Müsafir: En az 90 km. bir mesafeye gitmek üzere yola çıkan kimseye denir.

(2) Bir kimse üzerine nafaka üç sebepten biriyle vâcib olur.

Birincisi: Karısının nafakası kocası üzerine vâcib olur.

İkincisi: Baba üzerine kızlarının ve kazanmaktan aciz ve fakir olan büyük oğullarının ve fakir olan küçük oğullarının nafakası vâcib olur.

Zengin olan oğullara ve kızlara babalarının ve anala­rının vesair usûllerinin dede ve nenelerinin nafakaları vâcib olur. Fakir ve kazanmaktan aciz olan her bir zî-rahm-ı mahremi (kendileriyle evlenilmesi ebediyen haram olan)ın nafakaları kendilerine isabet edecek miras miktarında vârislerin üzerine vâcib olur.

Üçüncüsü: Efendiye köle ve cariyesinin nafakası vâcib olur. (Mehmed Hulûsî)

(3) Sahih olan diğer bir kavle göre bir aylık. (B. İslâm İlmihali)

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir