KURBANIN NİYETİ

Kurbanı kesen kişi evvela “Ya Rabbi niyet eyledim rıza-i şerifin için kurban kesmeye. Şu vücudum sana karşı çok kabahatler ve günah işledi. Bu günahlarıma karşılık şu vücudu sana kurban etmem lazım iken sen bunu haram kıldın, bu günahkar vücuduma bedel olmak üzere şu kurbanı kesiyorum. Kabul buyur.” diyerek niyet eder.

Eğer kurban vekaleten kesilecekse vekil olan “sahibinin niyetine” diye niyet eder.

KURBANIN SÜNNET ÜZERE KESİLMESİ

Kurban bu usul ile bağlanıp,üç defa teşrik tekbiri(Allahü Ekber,Allahü Ekber, La ilahe illallahü vallahü Ekber Allahü Ekber ve lillahil hamd )getirildikten sonra “Bismillahi Allahü Ekber” diyerek kesilir.

Hayvanın boğazında kesilecek dört mühim damar vardır. Bunlar: Boynun iki yanında bulunan iki adet kan damarı (şah damarı)ve boynun tam ortasından geçen yemek ve nefes borularıdır. ” ÇOK KESKİN” bir bıçakla ilk elde bu kan damarları ve borular derhal kesilir.(Ekmek keser gibi sürterek değil de; mümkünse tek hareketle, çok çabuk bir şekilde kesilmelidir.)

Bıçak boyun kemiğinin içindeki murdar iliği kesecek kadar aşağı indirilmez. Bir müddet beklenir.(Mutlaka beklenecek)
Kan iyice boşaldıktan ve hayvandan hareket kesildikten sonra, boyun kemiği içindeki murdar ilik kesilir. Kurbanın başını geriye kanırtarak (çekerek) hayvana eziyet vermek yanlıştır.

Kan iyice boşalıp hareket kesilmeden, murdar iliğe bıçak vurmak, hayvana acı vereceğinden son derece mahzurludur. Murdar ilik hemen kesilirse hayvan aniden ve acı çekerek ölür. Ölen hayvan hareketsiz kalacağından vücudundaki kanlar yeteri kadar boşalamaz. Bu da usule uygun bir davranış olmaz.

Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen ölünceye kadar beklenir. Sonra kafa koparılır. Ve usûlüne uygun olarak yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur.

Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir. Tesmiyeyi kesen yapar. Kesen ve sahibi eli üzerine elini koyarak keserlerse tesmiyeyi ikisi birden yapması şarttır.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir