Kurban Nedir?

Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci günleri ile on birinci on ikinci gecelerinde ibâdet ve Allah’a yakınlık niyeti ile kesilen beş nevi hayvana (koyun, keçi, sığır, deve, manda (camus)) kurban denir.

KURBANIN HÜKÜMLERİ

Kurban kesmek vaciptir. Zira Hadis-i Şerif’te:

“Bir kimse, kurban kesmeye kudreti olur da kurban kesmezse o kimse elbette bizim mescidimize (yani bize) yaklaşmasın.” demektir. Diğer hadis-i şerifte, “Şefâatımıza nâil olmaz.” buyurulmuştur.

Kurban ancak kurban olmaya uygun hay­vanı kesmekle edâ edilir.

Vakti içinde kurbanı kesmeyip kıymetini sadaka verseler edâ etmiş olmazlar. (Vahdetî)

Fıtır sadakası ve kurban vâcib olduktan sonra mal zayi olsa, ömrü içinde edâ etmedikçe sâkıt olmaz. Ya kıymetlerini veya aynını (kurba­nın kendisini) sadaka vermek vâcib olur.

Kurban kesilip kanı akıtıldıktan sonra telef olsa, borç ödenmiş olur, tekrar kesmek icap et­mez. (Hindiyye)

Hür, mukîm ve nisâba mâlik Müslümanın küçük çocukları için kurban kesmesi müstehap­tır. Zâhiru’r-rivâyede böyledir. Fetva buna göre­dir. İmam Hasan’ın Ebû Hanife’den rivayetine göre ise küçük çocuğu ve babası olmayan torun­ları için kurban kesmesi vâcibtir. İmam Kudûrî, İmam Hasan’ın bu rivayetini tercih etmiştir.

Kurban mâlî bir ibadet olduğundan zen­gin olan çocuğun da kurban kesmesi lazımdır. (Sâ­hib-i Hidâye)

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir