KURBAN İBADETİNİN KABULÜ İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

İslamda Kurban ibadeti ancak kurban olmaya uygun hay­vanı kesmekle yerine getirilmiş olur.

Vakti içinde (kurban bayramında) kurbanı kesmeyip kurbanın bedelini sadaka olarak (yani parasal karşılığını bir fakire veya bağış kurumuna) verseler kurban ibadetini yerine getirmiş olmazlar. (Vahdetî)

Ancak kurban bayramında kurban kesilen vakitlerde vekaletle kendi adına kurban kesilme garantisi altında bağışlaması ile kurbanı kesmiş olur. Yani vacip olarak kurban ibadetini yerine getirmiş olur.

Fıtır sadakası ve kurban vâcib olduktan sonra kişinin malları yok olsa, ömrü içinde o kurbanı kesmedikçe ve fıtır sadakasını vermedikçe kişi üzerinden bu iki borcu düşmez. Diğer bir deyişle Kurban Bayramında kurban kesmeye gücü yetecek bir kimsenin malı kurbanı kesemeden yok olsa, artık o kimse üzerine kurban kesmek vacip olmuştur. Ölmeden o kurbanı kesmek veya kurbanın bedelini sadaka olarak vermek vacip olur. Bu iki yoldan biri ile borcunu ödemedikçe o borçtan sorumludur.

Kurban kesilip kanı akıtıldıktan sonra kurbana zarar gelse yok olsa, borç ödenmiş olur, tekrar kurban kesmek gerekmez. (Hindiyye)

Özgür(esir,köle olmayan), yolcu olmayan(Evinin bulunduğu yerden 90 kilometreden daha uzun mesafede 15 günden daha az süreyle bulunan kimsedir.), mukim (yolcu olmayan kimse demektir.) ve kurban kesmesini gerektirecek kadar mala sahip olan Müslümanın küçük çocukları için kurban kesmesi müstehap­tır. Müstehap hoş ve güzel görülen fiillere denilir. İslami kaynaklara göre fetva buna göre­dir. İmam Hasan’ın Ebû Hanife’den rivayetine göre ise küçük çocuğu ve babası olmayan torun­ları için kurban kesmesi vâcibtir. İmam Kudûrî, İmam Hasan’ın bu rivayetini tercih etmiştir.

İslamda Kurban maddi bir ibadet olduğundan zen­gin olan çocuğun da kurban kesmesi lazımdır. (Sâ­hib-i Hidâye)

Özellikle malı olan (İslama göre malı olan demek asıl ihtiyaçlarından fazla olarak 80,18gr altını olan demektir) kimseler aile fertlerinin tamamı için ( eşi, çocukları, torunları vs.için) kurban kesmesi lazımdır denilmiştir. Hatta ölmüş yakınları ya da İslam büyükleri adına da kurban kesmesi güzeldir ve manevi menfaate vesile olur.

Zengin olan ya da 1 yıl içerisinde borcunu ödeyecek durumu olan her bireyin kurban kesmesi gereklidir denilmiştir.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir