KURBAN İBADETİNİN GEREKLİLİĞİ

İslam’da ilk sırayı farzlar, farz ibadetler almaktadır. Farz ibadetler kesinlikle yapılması icap eden ibadetlerdir. Yapılmadığı zaman günah işlenmiş olur.
İslam’da ikinci sırayı da vacipler almaktadır. Vacip de farz derecesinde olmayan delillerle yapılması gereken ibadetlerdir.

Vacipler de yapılması gereken, farz gibi ehemmiyetli ibadetlerdir. Fıkıh kitaplarında da vacip demek yapılması gereken olarak ifade edilir. Fıkıh alimlerinin çoğu da farz ile vacibi eşanlamlı kullanmışlardır. Bu bakımdan vacip yapılması gerekli ibadetlerdir.

Kurban kesmek, İslam dininde çok kutsal bir ibadettir. Tefsir alimleri Kuran-ı Kerim’deki Kevser suresini şu şekilde tercüme ve tefsir etmişlerdir: “ Muhakkak biz sana Kevseri verdik(Cennetteki Kevser suyundan bahsediliyor). O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes….”

Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz SAV:

“Bir kimse, kurban kesmeye kudreti (gücü yeterse) olur da kurban kesmezse o kimse elbette bizim mescidimize (yani bize) yaklaşmasın.” buyurmuştur. Diğer hadis-i şerifte, “Şefâatimize (kazanamaz) nâil olmaz.” buyurulmuştur.

Yukarıda bahsi geçen deliller kurban kesmenin İslami kaynaklara (kuran, hadis) göre vacip olduğunu ortaya koymaktadır.

Yine yukarıda bahsedilen hadisi şerifteki kurban ile alakalı Peygamber Efendimizin mübarek sözleri kurban ibadetinin ne kadar hassas ve önemli bir ibadet olduğunu ortaya koymaktadır.

Kurban kesmenin hükmü Hanefi mezhebine göre Vaciptir.

İslam dinine göre vacip farzdan sonra gelen ikinci sırada önemli ibadetlerdir.

O halde kurban kesilmelidir.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir