KURBAN ETİNİN TAKSİMİ

Kurban etinin üçe taksimi müstehaptır.

  1. Üçte biri sadaka olarak verilir.
  2. Üçte biriyle akraba ve dostlarına hediye veya ziyâfet verilir.
  3. Üçte birini de -nafakaları üzerine olan- ailesine ve evlâdına yedirir. (Bedâyi)

Kurbanın etinin zenginlere, fakirlere, Müslü­man veya gayr-i müslimlere hediye et­mek câizdir. (Gıyâsiyye)

Tamamını bağışlamak da câizdir.

Kurban kesen kimse ihtiyaç sahibi ise, kur­banını ev halkına yedirmesi efdal ve müste­haptır. (Hindiyye, Bedâyi, Tahtâvî)

Kurban ortaklarından biri kurban kesil­meden ölse, vârislerinden büyüğünün izniyle kesildiğinde kurban sahih olur. (Hindiyye)

Bir kimse aldığı kurbanı kesemeden ölse kurban miras malı olup vârislere intikal eder. Vâ­risler kendileri için kesseler câiz olur. (Nazm-ı Zendûsî)

ORTAK KESİLEN KURBANIN TAKSİMİ

Kurban ortak kesildiğinde etini tahminen tak­sim câiz olmaz, tartarak taksim etmek icap eder.

Taksim etmeden hepsi birlikte etini pişirip yeseler, câizdir.

Bir kimse kendisi, ailesi ve büyük çocuk­ları için kurban etmek niyetiyle bir sığır alsa etini taksim eylemek şart olmaz.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir