Kurban Eti Nasıl Pay Edilir?

Küçükbaş (koyun, keçi) kurban 1 hissedir. Büyükbaş kurban (sığır, manda, deve) en az 2 yaşında 7 hissedir. Yani 7 kişi ortak olarak bir büyükbaş kurbanı eşit ücret ödeyerek kurban edebilir. Kurban kesildikten sonra büyükbaş kurban eti 7 hisseye eşit olarak bölünür. Her hissedar eşit bölünmüş hisseden birini alır. Küçükbaş 1 hisse ve büyükbaşın 1/7 hissesine sahip olan, kurban sahibi eti şu şekilde pay eder.

Kurban etinin üçe taksimi müstehaptır.

  1. Üçte biri sadaka olarak verilir.
  2. Üçte biriyle akraba ve dostlarına hediye veya ziyâfet verilir.
  3. Üçte birini de -nafakaları üzerine olan- ailesine ve evlâdına yedirir. (Bedâyi)

Kurbanın etinin zenginlere, fakirlere, Müslüman veya gayr-i müslimlere hediye etmek câizdir. (Gıyâsiyye)

Tamamını bağışlamak da câizdir.

Kurbanın, kurban günlerinde kurban niyetiyle ve vekaletle kesilmesi şartıyla kurbanın bağışlanması ile ( şartlar yerine gelmişse online bağış) kurban ibadeti yerine gelmiş olur.

Kurban kesen kimse ihtiyaç sahibi ise, kurbanını ev halkına yedirmesi efdal ve müstehaptır. (Hindiyye, Bedâyi, Tahtâvî)

Kurban ortaklarından biri kurban kesilmeden ölse, vârislerinden büyüğünün izniyle kesildiğinde kurban vazifesi yerine getirilmiş olur. (Hindiyye)

Bir kimse aldığı kurbanı kesemeden ölse kurban miras malı olup vârislere intikal eder. Vâ-risler kendileri için kesseler câiz olur. (Nazm-ı Zendûsî)

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir