KURBAN DERİSİ

Kurbanın derisini; Resûlüllâh’a uyup, Al­lah rızâsı için sadaka olarak vermek makbuldür. Zira deri kurbanın bir parçasıdır.

Resûlüllah Efendimiz (s.a.v):

“Kurbanın derisini satanın kurban (sevâb)ı yoktur.”

İmâm Ebû Yûsuf Hazretleri bu Hadîs-i şerif ile delil getirerek “Kurbanın derisi -vakfedilen şeyler gibidir- asla satmak câiz olmaz” buyurmuştur.

Ancak İmâm-ı Âzam ve İmâmı Muham­med Hazretlerine göre deri kurban sahibinin olup bedelini tasadduk etmek şartı ile satmak kerâhetle (çirkin görülmekle) câizdir.

KURBANIN YENMEYEN YERLERİ NELERDİR?

Kurbanın vücudundan yenmesi tahrîmen mekruh (harama yakın derecede uygun görülmeyen) olan organları; Yumurtaları, Bezeleri, Mesanesi, Ödü, Kesilen hayvanın vücudundan akan kanı, Erke­ğin tenasül uzvu, Dişinin tenasül uzvudur. (Dürrü’l-Muhtâr ve hâşiyesi)

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir