Kurban Bayramında Kurban Kesmek Farz mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken herkes; kurban kesmeli miyim? Kurban kesmenin İslam’da yeri nedir? Kurban kesmek farz mıdır, sünnet midir? gibi soruları merak etmektedir.

Bu soruların cevabını vermek için, İslam dinine göre neler yapılması gerekir, neler yapılmaması gerekir, bunların delil ve hükümleri nedir, öncelikle bunları bilmek gerekmektedir.

İslam dini akıllı ve baliğ olan(yetişkin) her erkek ve kadına yapması gereken şeyleri emretmiş yapmaması gereken şeyleri de yasaklamıştır. Bu emir ve yasaklar tekliftir. Müslümanlar mükelleftir. (Yani bu emir ve yasakları yapmakla emrolunmuştur ve bunlarla mükelleftir demektir.) Bu emir ve yasaklara İslam’da “efali mükellefiin” denir.

(Efali Mükellefiin: Müslümanların yapması ve yapmaması gereken fiiller demektir.)

İslam dininde Efali mükellefiin sekizdir: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, mekruh, müfsid,haramdır.

Bunların ne demek olduğunu aşağıda ifade edelim. Bunları ifade ederken kurban ibadetinin islamdaki yerini de anlamış olacağız.

Farz; kati delil ile, kesin delil ile (Ayet-i kerime, vahiy ile) sabit olan hükümlerdir. Farz ibadetler de bu hükme göre Allah’ın emirleridir ki kesin bir hükümle yapmak icap eden ibadetlerdir.

Vacip, farz derecesinde kati delil ile sabit olmayan hükümlerdir. Vitr namazı ve bayram namazı gibi.

Sünnet; Peygamber Efendimizin mübarek sözü, işi ve başkası yaptığında hoş gördüğü şeylerdir. Namazların sünnetleri gibi.

Müstehap; Peygamberimizin bazen işledikleri şeyledir. Sadaka vermek

Mübah; İşlenmesinde sevap olmayan, terkedilmesinde günah olmayan şeylerdir. Oturmak, kalkmak, yemek gibi.

Mekruh; işlenmesi hoş görülmeyen ve amelin sevabını eksilten şeylerdir. Namazda etrafa bakmak gibi.

Müfsid; başlanmış olan bir ibadeti bozan şeylerdir. Oruçlu iken bir şey yemek gibi.

Haram; işlenmesi kati delille yasaklanmış olan şeylerdir. İçki içmek gibi.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir