HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLMAZ?

 • Bir veya iki gözü kör hayvanları kurban et­mek câiz olmaz.
 • Zayıflıktan ilikleri erimiş hayvanı kurban etmek câiz olmaz.
 • Kesileceği yere gitmeye gücü yetmeyen, yâni hiç yürüyemeyen hayvanı kurban etmek câiz olmaz.
 • Kulaklarından biri olmayan hayvanı kurban etmek câiz olmaz. (Kuhistânî, Reddü’l-Muhtâr)
 • Burnu kesik hayvanı kurban etmek câiz ol­maz. (Şurunbulâlî)
 • Sığır, koyun veya keçinin, bir memesi git­miş veya kurumuş ise câiz olmaz. Lâkin yavru­sunu emzirebiliyorsa câiz olur. (Hülâsa)
 • Deli hayvan karnını doyuramazsa kurban etmek câiz olmaz. (Dürrü’l-Muhtâr)
 • Dişsiz hayvanı kurban etmek câiz değildir. (Nimet-i İslâm)
 • Eğer dişlerinin çoğu var ise kerâhetle câiz­dir. (İbn-i Âbidîn)
 • Dişsiz hayvan dişli hayvan gibi yayılıp karnı­nı doyurur ise câiz olur. (Fetavâyı Hindiye)
 • Ölmek üzere olan hayvanı kurban etmek câiz olmaz.
 • Kulak ve kuyruğu çok kısalmış, gözünün görmesi çok azalmış hayvanı kurban etmek câiz olmaz.
 • Kulağının biri dibinden kesilen yahut doğ­duğunda bir kulağı olmayan hayvanı kurban etmek câiz olmaz. (Hindiyye)
 • Bir kimsenin Emânet olarak almış olduğu hayvanı kendisi için kurban etmesi câiz olmaz.
 • Almaya vekil olduğu hayvanı kendisi için kesse câiz olmaz. Kocası, karısının veyâhut ka­rısı kocasının kurbanını izni olmayarak ken­disi için kesse câiz olmaz. Kıymetini vererek râzı etse de câiz olmaz. (Hülâsa, Hâdimî)

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir