HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?

  • Kurban edilebilen hayvanlar; koyun, keçi, sığır(dana, tosun, inek) , câmûs (manda) ve devedir. Koyun ve keçi bir yaşında, sığır ve câmûs iki yaşında, deve beş yaşında kurban olunur. Lâkin kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olunamazsa altı ayı tamam edince kurban olur. (Vahdetî)
  • Kurban vahşi (yabani) olmamalıdır.
  • Koyun ve keçi hisse kabul etmez. Bir ko­yun, bir keçi bir kimse için kurban olur.
  • Bir sığır(dana, tosun, inek), bir câmûs, bir deve yedi kimse için kurban olur. Yani yedi kişi, ortak olarak bir sığırı veya deveyi kurban edebilirler. Ortak­lar tek, çift veya yediden az olabilir. (Hindiyye)
  • Bir kimse iki koyun kurban kesebilir. Hazret-i Resûl-i Ekrem sallallâhü aleyhi ve sellem Efen­dimiz her sene iki koyun kurban ederdi. Vedâ haccında yüz deve kurban eylediler. (Hindiyye)
  • Ortak olarak inek, öküz, tosun, deve veya câ­mûs kurban etmekte güzel olan, ortakla­rın kurbanı hepsinin birlikte almaları veyahut içlerinden birine vekâlet verip aldırmalarıdır. (Dürrü’l-Muhtâr)
  • Bütün ortakların kurbanda ibâdete, se­vap ve fedâ-i nefse niyet etmeleri, hisseleri eşit ve hepsinin Müslüman olmaları şarttır. Ortakların hep­si kurbanı ibâdet niyetiyle kestiği halde, bazısı kazâ, nezir veya nâfi­le olarak kesmiş olsalar zarar vermez. (Red­dü’l-Muhtâr, Vahdetî, Dürer)
  • Ortakların bazısı vâcib kurbanına diğer­leri sünnet, nâfile, nezir ve akîka kurbanına niyet etseler yahut ortakların bazısı ölü yahut çocuk veya bunamış olsa câiz olur. (Kâzîhân)

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir